Autorské právo jednoduše

Asociace profesionáních fotografů České republiky APF a Federace evropských profesionálních fotografů FEP doporučuje používat k objasňování autorských práv tato jednoduchá pravidla:

  1. Respektujte autorská práva na fotografie.
  2. Vždy žádejte fotografa o povolení k užití fotografie.
  3. Žádná třetí osoba nemá právo k udělení užití fotografie. Pouze fotograf sám může poskytnout svolení k použití svých fotografií.
  4. Ujistěte se, že nedojde k nedorozumění ve věci dohodnuté ceny a způsobu, jakým bude fotografie použita.
  5. Používejte fotografie pouze k tomu účelu, na který máte smlouvu.
  6. Vždy se snažte najít autora fotografie, kterou chcete použít. Nepoužívejte fotografie, u kterých neznáte jméno autora.
  7. U fotografie vždy uveďte jméno autora.
  8. Neměňte výřez fotografie ani jinak nezasahujte do snímku bez svolení fotografa.
  9. Buďte si vědomi práv třetích osob. Požadujte jejich svolení před použitím fotografie.
  10. Vždy dejte kopii publikací a jiných výtisků fotografovi.

0

Košík